TRI-TOP

מערכות רתימה   TRI-TOP  נועדו לאפשר עיבוד של 3 חלקים על ציר רביעי במרכז עיבודים אנכי.

המתקן מורכב בצורה מהירה על משטח רתימה מסוג  Quick-Point  המותקן באופן קבוע על הציר הרביעי.

ע"י שימוש בפיני רתימה מתאימים, נוכל להרכיב על אותו משטח רתימה פוטר, מיתקני דפינה וכד' .

3 זוגות מלחציים מסידרת  Makro-Grip מותקנים על שלושת פאות המתקן ומאפשרים עיבוד של 3 חלקים.

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools