Tongtai Machine & Tool Co., Ltd

חברת  Tongtai Machine & tool Co. Ltd , טאיוון, הינה חברה ותיקה לייצור מכונות לעיבוד מתכת, וידועה בשמה המיסחרי TOPPER.

החברה הוקמה בשנת 1969 וכיום הינה חברה ציבורית.

חברת Tongtai הינה היצרן הגדול ביותר בטאיוון של מכונות לעיבוד מתכת.

Tongtai מייצרת מיגוון רחב של מכונות:

מחרטות CNC ומרכזי חריטה

מרכזי עיבוד אנכיים ואופקיים

מרכזי כירסום והברזה מהירים – עם או בלי שולחנות מיתחלפים

מחרטות אנכיות

מכונות קידוח וכירסום לתעשית המעגלים המודפסים

מכונות טרנספר ומכונות מיוחדות

מכונות לקידוח וכירסום מעגלים מודפסים (PCB MACHINES)

אנו מייצגים את חברת Tongtai החל משנת 1996. עד היום הותקנו על ידנו בארץ מאות מכונות מתוצרתה.

אנו מייצגים את חברתTongtai  I גם בצ'כיה ובסלובקיה, והותקנו על ידנו שם מכונות רבות.

לחברת  TongtaiI מספר חברות בנות בטאיוון, ביניהן חברת HONOR המיתמחה בייצור מחרטות אנכיות וחברת APEC המתמחה בייצור מרכזי עיבוד גשר 3  ו- 5 צירים.

 

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools