IMAS

IMAS , איטליה, הינה יצרנית מכונות טרנספר הידועה באיכות הציוד אותו היא מספקת.

מכונות לא מעטות הותקנו בארץ, בין היתר במפעלי מולטילוק וסודהסטרים.

תחומי השימוש במכונות מגוון. חלקי מנעולים, חלקי רכב, חלקי נשק וכד'.

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools