TR100

מערכת ארוזיה ניידת וקומפקטית לחילוץ מברזים שבורים

תכונות:

קל, קטן, נייד וקומפקטי

זול, מהיר ויעיל

הפעלה פשוטה

מסיר מברז שבור ללא פגיעה בתבריג

נוזל דיאלקטרי      –   מים רגילים או נוזל חיתוך

אלקטרודה           –    כל מוט פליז

פעולה אוטומטית  –    קביעת עומק, קידמה אוטומטית,קביעת זמן קשת

שימושים נוספים  –     קידוח קדח ראשוני עבור מכונת חוט EDM
עיבוד מתכות קשות כטונגסטן או אחרות

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools