IMASTRANSFER

סידרת מכונות טרנספר מיוחדות לייצור המוני.

בנוסף לסידרה זו מציעה החברה את סידרת   IMASFLEX , המציעה גמישות מכסימלית.

מיגוון גדול של יחידות עבודה, בקרות, ציוד בדיקה וכד'.

מכונות מהסדרות הללו מותקנות בין היתר במפעל מולטילוק.

 

סירטון המראה את האפשרויות של  IMASFLEX 150

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools