HS22

סידרה זו ניבנתה במיוחד לשימוש כתא עבודה.

המחרטה יכולה לעבוד במשולב עם מזין מוטות, רובוט טעינה / פריקה או בשילוב עם מכונות נוספות.

מסלולי החלקה, מנוע חזק ( KW11/7.5).

קוטר מוט עובר  26/44/51 מ"מ.

מחרטה קומפקטית, שטח ריצפה 1.41X1.45 מטר, משקל 2,400 ק"ג

מצגת המראה את אפשרויות הסידרה

נתונים טכניים.

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools