GLS-1500 series

סידרת מרכזי חריטה זו בנויה בטכנולוגיה החדשה ביותר, יציבה, מדויקת וזריזה.

לסידרה שני דגמים עיקריים:

 

GLS-1500   –  קוטר מוט עובר 45 מ"מ, סיבובי כוש עד 6,000 סל"ד.

GLS-2000   – קוטר מוט עובר 51 מ"מ, סיבובי כוש עד 4,200 סל"ד.

מיטה משופעת אמיתית 30 מעלות

גוף קשיח מיחידה אחת, מאוזן מבחינה טרמית, יציקת Meehanite

מנוע כוש 7.5/11 KW

צריח סרוו מהיר 12 תחנות עם נעילה הידראולית.

ניתן לקבל מכונה קצרה לאורך חריטה 330 מ"מ או מכונה ארוכה ( סוג L ) לאורך חריטה של 630 מ"מ.

אביזרים נילוים לפי בחירה: עוקץ, אוסף חלקים, מודד כלים , ציר C, כלים מסתובבים, צריח 24 תחנות, מכונה שולחנית ללא צריח וכד'.

הסידרה כוללת מחרטות פשוטות עד מחרטות מורכבות עם כירסום , ציר Y, וספינדל נגדי.

 

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools