BS 65

מזין למוטות קצרים דגם  BS 65 , מתוצרת חברת BARLOAD.

המזין מבוקר ע"י מנוע סרוו, ופעולות ההגשה והדחיפה רכות ומדויקות.

מסילה להזזה צידית של המזין מאפשרת גישה נוחה למחרטה

הפעלה נוחה וידידותית למשתמש

כיוון מהיר של המזין

מתאים למוטות בקטרים 8-65 מ"מ

כמות מוטות  –  עד 10 מוטות בקוטר 65 מ"מ

אורך מוט מכסימלי 1.5 מטר  אך לא ארוך יותר מספינדל המחרטה.

 

פעולת טעינת המוט ופעולת המחרטה

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools