VTX-5 / 5A

מרכז עיבודים והברזה מדגם   VTX-5 / 5A  הינם הדגמים החדישים ביותר במשפחה זו.

המכונות מוצעות גם בדגם    VTX-7 / 7A  שלהם מהלך 710 מ"מ בציר X.

הנעה ישירה,  BBT-30 , מנוע עוצמתי  13 קו"ט , 12,000 סל"ד

קומפקטית וזריזה, עם ביצועים מקבילים ל  BT-40

ישנם דגמים רבים נוספים. אנא הכנס לקישור מרכזי עיבוד והברזה.

 

 

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools