VITO series

סידרת מזיני מוטות אוטומטיים הידרודינמיים למוטות ארוכים למוטות עד קוטר 51 מ"מ

יציב וכבד –   משקל המזין בדגם 3 מטר 900 ק"ג

הנעה ע"י מנוע סרוו לשליטה מכסימלית על כוחות ומהירות

מערכת שמן הידרודינמית מאפשרת סיבוב המוט במהירות גבוהה ללא רעידות

כיוון והתאמת המזין לקוטר חומר הגלם פשוטה וללא כלי עבודה

החלפת תעלות פשוטה וקלה

פנל הפעלה רב שימושי, ידידותי, המאפשר למפעיל להשתמש ביעלות במזין

מערכת מלתעות סגירת חומר בעלת כיוון עצמי, מאפשרת כח לחיצה יציב וחזק

לונטה קידמית חזקה ויציבה מסוג V , נוחה לשימוש ואיננה דורשת החלפת מתאמים על

מנת להתאימה לקטרים השונים של המוטות

אורך המוט המכסימלי 2,700 / 3,200  /  3,800 מ"מ

תעלות הובלה בקטרים 17, 21, 27, 33 ,36, 37, 39, 43, 46, 52  מ"מ

מיועד למוטות בקטרים 51~5 מ"מ

מערכת חליצת זנב

כמות מוטות ניתנת להעמסה 26 מוטות בקוטר 10 מ"מ

 

 

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools