תנאי המכירה ( מכונות ביבוא ישיר )

      תנאי המכירה ( מכונות ביבוא ישיר ) של חברת מ.ט.מ. שיווק מכונות כלים בע"מ

 

1.   הקונה מצהיר ומאשר כי הוא ראה ובדק את ההזמנה ואת הצעת המחיר, הן הפרטים הטכניים והן הפרטים המיסחריים, והינו מוותר על כל טענה של אי התאמה.

2.   חברת מ.ט.מ. שיווק מכונות כלים בע"מ איננה מוכר המכונה, אלא מציעה את המכונה בשמו  של יצרן המכונה.

3.   מלוא התשלום יועבר ישירות ע"י הלקוח ליצרן (ע"י פתיחת מכתב אשראי).

4.   למכונות ניתנת אחריות של 12 חודשים מתאריך התקנת המכונה, ובתנאי שהמכונות תופעלנה בהתאם להוראות היצרן.

האחריות אינה מכסה טיפולים שיגרתיים וחלקים מתכלים (רצועות, נורות, נתיכים וכ"ד).

האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו ע"י שימוש לא נכון או לא זהיר במכונה, או בגלל שימוש בשמנים או אמולסיות לא מתאימות.

האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו בגלל רשת חשמל לא תקינה או בגלל אספקת חשמל לא סדירה.

בכל מקרה, האחריות ניתנת בהתאם לתנאי האחריות של יצרן המכונה.

בידי מ.ט.מ שיווק מכונות כלים בע"מ הברירה הבלעדית באם לתקן או להחליף חלקים או מכלולים שהתקלקלו במכונות.

האחריות מתבטלת באם הלקוח יתקן בעצמו את המכונות בלי רשות בכתב מ- מ.ט.מ. שיווק מכונות כלים בע"מ.

5.   הוסכם ולא נשאר שום מקום לויכוח או ערעור ש-מ.ט.מ. שיווק מכונות כלים בע"מ או יצרן המכונה לא ישלמו שום הוצאות או פיצויים, ישירים או עקיפים – בגין מכירה זו, ובכל מקרה אחר.

עיבוד שבבי, חריטה, מכונות לעיבוד מתכת, מחרטות ,C.N.C., CNC, מחרטה, מרכזי עיבוד אנכיים ורטיקליים, מרכזי עיבוד אופקיים הוריזונטליים, מרכזי הברזה, מכונות ארוזיה, מכונות השחזה, משחזות, מזיני מוטות, מכונות טרנספר, מולטי-ספינדל, כירסום, קידוח, כרסומות, כרסומת, חריטה, מערכות דפינה, מלחצים, אביזרים, ראש תפסניות, תפסנית, ראש מסתובב, בקרת עומס כלי, צנטריפוגות, 5 צירים, SWISS TYPE, לחיצת הברגות, מובילים, מטמ, שיווק מכונות, אם טי אם,  מ.ט.מ., MTM , M.T.M. Machine tools